Glasna, letnik 49, številka 2, maj-julij 2018

Koncert dijakov komponistov ima na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor dolgo tradicijo. Več v članku.