+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Na umetniški gimnaziji bodo trije skupni roditeljski sestanki in mesečne govorilne ure. Po potrebi bodo organizirani še dodatni roditeljski sestanki za posamezne letnike.

  • 1. roditeljski sestanek: 25. september 2019, ob 16.30,
  • 2. roditeljski sestanek: 8. januar 2020, ob 17.00,
  • 3. roditeljski sestanek: 6. maj 2019, ob 17.00.

Mesečne govorilne ure na umetniški gimnaziji bodo ob sredah ob 17. uri v zbornici oz. v posameznih učilnicah:

  • 6. november 2019,
  • 4. december 2019,
  • 5. februar 2020,
  • 4. marec 2020,
  • 1. april 2020,
  • 3. junij 2020.

Tedenske govorilne ure učiteljev skupinskega pouka umetniške gimnazije so v tabeli, govorilne ure učiteljev individualnega pouka so zapisane v urnikih. Učitelji o terminu obvestijo starše z vpisom v beležko.

Sodelovanje s starši poteka tudi na neformalni ravni na nastopih, koncertih, seminarjih in delavnicah

Ime in priimek predmet dan ura prostor
Nataša ŠAUPERL VOGRIN ITA razredničarka 3. letnik torek 11.50 – 12.35 zbornica, učilnica 41
mag. Tanja BRČIĆ PETEK SLO razredničarka 4. letnik ponedeljek 13.30 – 14.15 pisarna št. 5
Nina BOŠNJAK ZGO razrednik 1. letnik torek 09.40 – 10.25 pisarna št. 5
Ivan BAUMAN MAT, FIZ razrednik 2. letnik četrtek 14.30 – 15.15 zbornica, učilnica 60
mag. Anja IVEC ZGG, ZGP razredničarka 2. letnik vzporedno četrtek 14.15 – 15.00 učilnica 47 ali zbornica
Peter NOVAK SMOLIČ GLS, SFG razrednik 1. letnik vzporedno ponedeljek 14.30 – 15.15 učilnica 47
Alenka BERVAR SFG razredničarka 3. letnik vzporedno sreda 15.50 – 16.35 zbornica, učilnica 63
mag. Robert KAMPLET SFG, GLS razrednik 4. letnik vzporedno četrtek 11.10 – 11.55 zbornica, učilnica 48
Nina PRELOG ZGO, GEO torek 08.00 – 08.45 zbornica, učilnica 46
Breda JESENIK KOLAR ANG četrtek 09.40 – 10.25 zbornica, učilnica 18
Maja ŠRIMPF NEM petek 10.30 – 11.15 učilnica 17
Bor SOJAR VOGLAR PSI četrtek 10.30 – 11.15 Prva gimnazija Maribor
Vida OTIČ FIL petek 14.30 – 15.15 zbornica
Sabina KREJAČ ŠVZ petek 11.15 – 12.00 telovadnica v ŠD
Tanja RAJ ŠVZ četrtek 14.15 – 15.00 telovadnica v ŠD
Valerija PEKUŠEK CVIKL INF četrtek 12.30 Na Mladinski ulici 14a
Alenka POKERŽNIK BIO torek 11.00 – 11.45 SEŠ
Nina ŠULIN LUM četrtek 11.00 – 11.45 zbornica
X