+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Na umetniški gimnaziji bodo trije skupni roditeljski sestanki in mesečne govorilne ure. Po potrebi bodo organizirani še dodatni roditeljski sestanki za posamezne letnike.

  • 1. roditeljski sestanek: 27. september 2019, ob 16.30,
  • 2. roditeljski sestanek: 8. januar 2020, ob 17.00,
  • 3. roditeljski sestanek: 6. maj 2019, ob 17.00.

Mesečne govorilne ure na umetniški gimnaziji bodo ob sredah ob 17. uri v zbornici oz. v posameznih učilnicah:

  • 6. november 2019,
  • 4. december 2019,
  • 5. februar 2020,
  • 4. marec 2020,
  • 1. april 2020,
  • 3. junij 2020.

Tedenske govorilne ure učiteljev skupinskega pouka umetniške gimnazije so v tabeli, govorilne ure učiteljev individualnega pouka so zapisane v urnikih. Učitelji o terminu obvestijo starše z vpisom v beležko.

Sodelovanje s starši poteka tudi na neformalni ravni na nastopih, koncertih, seminarjih in delavnicah

Ime in priimek predmet dan ura prostor
Nataša ŠAUPERL VOGRIN ITA razredničarka 1. letnik torek 11.15 – 12.00 zbornica, učilnica 41
mag. Tanja BRČIĆ PETEK SLO razredničarka 2. letnik ponedeljek 12.40 – 13.25 pisarna št. 5
Nina BOŠNJAK ZGO razrednik 3. letnik torek 10.30 – 11.15 zbornica, učilnica 46
Ivan BAUMAN MAT, FIZ razrednik 4. letnik sreda 10.30 – 11.15 zbornica, učilnica 60
mag. Anja IVEC ZGG, ZGP razredničarka 1. letnik interdisciplinarno torek
petek
16.05 – 16.20
16.05 – 16.20
učilnica 48 ali zbornica
Peter NOVAK SMOLIČ GLS, SFG razrednik 4. letnik interdisciplinarno ponedeljek 15.30 – 16.15 učilnica 47
Alenka BERVAR SFG razrednik 3. letnik interdisciplinarno sreda 15.00 – 15.45 zbornica, učilnica 63
mag. Robert KAMPLET SFG, GLS razrednik 2. letnik interdisciplinarno torek  11.10 – 11.50 zbornica, učilnica 48
Nina PRELOG ZGO, GEO četrtek 10.30 – 11.15 zbornica, učilnica 46
Breda JESENIK KOLAR ANG četrtek 10.30 – 11.15 zbornica, učilnica 18
Maja ŠRIMPF NEM četrtek 10.30 – 11.15 učilnica 17
Bor SOJAR VOGLAR PSI četrtek 09.30 – 10.15 Prva gimnazija Maribor
Vida OTIČ FIL petek 12.30 zbornica
Sabina KREJAČ ŠVZ petek 11.15 – 11.50 telovadnica v ŠD
Dagmar SAVNIK INF torek 1o.15 – 11.00 Prva gimnazija Maribor
Ksenija BRAČIČ BRAČKO INF torek 7.50 – 8.40 Prva gimnazija Maribor
Alenka POKERŽNIK BIO petek 09.30 SEŠG
Marija Janja IPAVIC LUM ponedeljek 13.00 zbornica
X