Na umetniški gimnaziji bodo trije skupni roditeljski sestanki in mesečne govorilne ure. Po potrebi bodo organizirani še dodatni roditeljski sestanki za posamezne letnike.

  • 1. roditeljski sestanek: 24. september 2018,
  • 2. roditeljski sestanek: 9. januar 2019,
  • 3. roditeljski sestanek: 8. maj 2019.

Mesečne govorilne ure na umetniški gimnaziji bodo ob sredah ob 17. uri v zbornici oz. v posameznih učilnicah:

  • 7. november 2018,
  • 5. december 2018,
  • 6. februar 2019,
  • 6. marec 2019,
  • 3. april 2019,
  • 5. junij 2019.

Tedenske govorilne ure učiteljev skupinskega pouka umetniške gimnazije so v tabeli, govorilne ure učiteljev individualnega pouka so zapisane v urnikih. Učitelji o terminu obvestijo starše z vpisom v beležko.

Sodelovanje s starši poteka tudi na neformalni ravni na nastopih, koncertih, seminarjih in delavnicah

Ime in priimekpredmetdanuraprostor
Nataša ŠAUPERL VOGRINITA razredničarka 1. letniktorek11.15 – 12.00zbornica, učilnica 41
mag. Tanja BRČIĆ PETEKSLO razredničarka 2. letnikponedeljek12.40 – 13.25pisarna št. 5
Nina BOŠNJAKZGO razrednik 3. letniktorek10.30 – 11.15zbornica, učilnica 46
Ivan BAUMANMAT, FIZ razrednik 4. letniksreda10.30 – 11.15zbornica, učilnica 60
mag. Anja IVECZGG, ZGP razredničarka 1. letnik interdisciplinarnotorek
petek
16.05 – 16.20
16.05 – 16.20
učilnica 48 ali zbornica
Peter NOVAK SMOLIČGLS, SFG razrednik 4. letnik interdisciplinarnoponedeljek15.30 – 16.15učilnica 47
Alenka BERVARSFG razrednik 3. letnik interdisciplinarnosreda15.00 – 15.45zbornica, učilnica 63
mag. Robert KAMPLETSFG, GLS razrednik 2. letnik interdisciplinarnotorek 11.10 – 11.50zbornica, učilnica 48
Nina PRELOGZGO, GEOčetrtek10.30 – 11.15zbornica, učilnica 46
Breda JESENIK KOLARANGčetrtek10.30 – 11.15zbornica, učilnica 18
Maja ŠRIMPFNEMčetrtek10.30 – 11.15učilnica 17
Bor SOJAR VOGLARPSIčetrtek09.30 – 10.15Prva gimnazija Maribor
Vida OTIČFILpetek12.30zbornica
Sabina KREJAČŠVZpetek11.15 – 11.50telovadnica v ŠD
Dagmar SAVNIKINFtorek1o.15 – 11.00Prva gimnazija Maribor
Ksenija BRAČIČ BRAČKOINFtorek7.50 – 8.40Prva gimnazija Maribor
Alenka POKERŽNIKBIOpetek09.30SEŠG
Marija Janja IPAVICLUMponedeljek13.00zbornica
X