+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Ker nam to nalaga zakonodaja? Ker s pomočjo sklada lahko uresničimo nadstandardne aktivnosti na šoli? Ker z dobrodelnostjo damo več sebi kot tistemu, ki dar prejema?

Enoznačnega odgovora ni, je pa dejstvo, da šolski sklad v času vsesplošne krize dobiva vedno večji pomen. Na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor smo šolski sklad ustanovili v  letu 2011, na neformalne načine se z dobrodelnostjo ukvarjamo že vrsto let. Na oba načina. Kot donatorji in kot prejemniki. Dijaki so zbirali denar za sirotišnico v Kibowi v Tanzaniji, sodelovali so na dobrodelnem bazarju dijaške skupnosti Maribor in izvedli tudi lastnem božični bazar poimenovan BazArt v sodelovanju z rotary clubom Maribor Grad priredili dobrodelni koncert, s koncertom prispevali k izgradnji vrta v Domu pod Gorco, …

Po drugi strani smo s pomočjo donatorjev kupili defibrilator, dobili nekaj instrumentov in notnega materiala, posneli zgoščenko, dijakom omogočili udeležbe na tekmovanjih izven Slovenije … .

Za čim kvalitetnejši razvoj v času šolanja potrebujemo tudi mi dodatna sredstva, zato z zaupanjem pričakujemo Vaš odziv in solidarnost.

Helena MEŠKO, ravnateljica

Spoštovani starši!

Umetniška gimnazija konservatorija za glasbo in balet Maribor je svojevrstna šola. To se kaže predvsem v pristnem, zaupljivem in skoraj domačem odnosu med dijaki in pedagogi, ki smo zato še bolj motivirani, da z mnogimi talenti ustvarjamo umetniške zaklade na področju glasbe in plesa. Zaradi tega smo do naših dijakov še posebej skrbni in jim želimo omogočati čim bolj kvalitetno izobraževanje. Z ustanovitvijo šolskega sklada lahko z vašo pomočjo program še izboljšamo, dopolnimo ter izvedemo določene oblike nadstandardnega pouka. Hvala vam za sodelovanje.

Boris Ferk, predsednik upravnega odbora šolskega sklada

 


 

„Ko pomagamo drugim prejmemo privilegij, da pomagamo sebi.“

Izvajanje nadstandardnih programov pripomore k razvoju otrokovega znanja in sposobnosti in mu omogoča boljši družben razvoj in pridobitev znanj, ki so potrebna za uspešno socialno vključenost. Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti in potreb dijakov, ki niso sestavni del izobraževanega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.

Šola skozi vrsto dejavnosti omogoča in spodbuja razvoj nadarjenosti na različnih področjih.

Šolski sklad pridobiva sredstva na način, ki ga določa zakon:

 •   prispevki staršev,
 •   donacije in zapuščine,
 •   prispevki domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
 •   iz dotacij različnih inštitucij,
 •   z lastno dejavnostjo.

 

V šolskem letu 2014/15 so člani upravnega odbora šolskega sklada konservatorija Maribor:

 •   Boris FERK, predsednik,
 •   Stojan KRALJ, član, predstavnik šole,
 •   Martina KRAMER, članica, predstavnica šole,
 •   Slavica KURBUS, članica, predstavnica šole,
 •   Nanika ČAKŠ, članica, predstavnica staršev,
 •   Biljana BRODNJAK, članica, predstavnica staršev,
 •   Danilo TIRŠ, član, predstavnik staršev.
 •   Izvajanje nadstandardnega pouka (native speaker pri pouku tujih jezikov).
 •   Nakup nadstandardne opreme – tehnologije (interaktivne table, računalniki).
 •   Spodbujanje in razvoj umetniške dejavnosti dijakov (tečaj dirigiranja, obisk koncertov, gledaliških predstav, oper …).
 •   Glasbena gostovanja v sodelovanju s tujimi šolami.
 •   Raziskovalne, kulturne, športne dejavnosti in projekti (strokovne ekskurzije, pilates).
 •   Sofinanciranje učbeniškega sklada.

Upravni odbor sklada je dne 20. januarja 2015 na svoji seji predlagal višino zneska za koledarsko leto 2015, ki znaša 30€ za dijaka. Veseli bomo vsakega prispevka.

Prostovoljni prispevki se zbirajo celo leto na podračun Konservatorija Maribor na številki:

SI 56 01270 603 070 1408, sklic SI 00 299600

IZVEDENE AKTIVNOSTI

V koledarskem letu 2013 smo na računu šolskega sklada zbrali 1278,55 €. Znesek smo razdelili na:

 • Sofinanciranje naravnega govorca pri pouku angleščine v programu umetniška gimnazija v višini 550 €,
 • Znesek v višini 700 € se dodeli za sofinanciranje gostovanja pihalnega orkestra umetniške gimnazije v Beogradu.
 • Ostanek 28,55 € ostane nerazporejen na računu šolskega sklada.

 

V začetku leta 2015 je upravni odbor odločil, da se znesek, ki je bil na računu šolskega sklada še iz leta 2014 755,55 € ter 120 €, ki so jih dijaki zbrali ob izvedbi dijaškega bazarja, torej skupaj 875,55€ nameni za financiranje naravnega govorca pri pouku angleščine v programu umetniška gimnazija.

Utrinki z gostovanja pihalnega orkestra v Srbiji

Življenje brez glasbe ni pravo življenje. Je kot metulj brez živih barv, ali pa kot morje brez lepega dna. Takemu življenju nekaj manjka. Nekaj, kar dopolni vsebino življenja in mu da bistvo. Barvo, lepoto, posebno noto.

In zaradi glasbe ljudje veliko potujemo, pa čeprav se tega sploh ne zavedamo vedno. Koncerti, nastopi, festivali… Ampak kaj je lepšega kot zadnji vikend v šolskem letu oditi iz kraja, kjer si preživel zadnjih 10 mesecev? In prav zato smo, kljub zgodnji jutranji uri, na avtobus stopali z ogromno dobre volje in pozitivne energije  – četudi smo kar nekaj časa čakali zamudnike, ki se kljub vznemirjenosti na zbirnem mestu ne morejo prikazati pravi čas – s pričakovanji, takšnimi in drugačnimi in z vsem enakimi cilji – odličnima koncertoma na gostovanju pihalnega orkestra umetniške gimnazije Konservatorija za glasbo in balet Maribor v Beogradu. Državo smo začutili že ob vstopu. Dejansko smo jo začutili. Slabe ceste in ostri ovinki, ki v sicer udobnem avtobusu, ‘pustijo sledi’, pa vožnja kolesarjev v nasprotno smer J

Za gostovanje v Srbiji smo se intenzivno pripravljali še v vročih junijskih dneh, preden smo z igranjem bili zadovoljni. A se je splačalo. Ko smo stali na odru, odvisni drug od drugega … smo pozabili na utrujenost, izčrpanost in se posvetili igranju. Poskušali smo pokazati le najboljše in izkoristiti priložnost.  Aplavz in pohvale od neznanih ljudi so velikokrat več vredne od tistih domačih, ki ti včasih čestitajo le iz vljudnosti in imajo prisiljen nasmeh na obrazu. In če igraš s srcem, se to sliši. Poslušalci začutijo pomen glasbe v tvojem življenju. In sploh ni dvoma, da gostje našega nastopa na srečanju pihalnih orkestrov  v Zrenjaninu, kjer smo že prvi dan igrali pri skoraj 40°C in samostojnem koncertu v domu Vojske Srbije v soboto, tega ne bi doživeli.

Zvečer smo si privoščili ‘deževno’ proslavljanje koncertov in bili navdušeni nad nočnim življenjem Beograda. Če smo pa že prišli tako daleč, se seveda nismo branili vožnje z ladjico po reki Donavi in si ogledali čudovit Beograd. Še zadnji dopoldan (takoj po zajtrku) smo  izbrali  kiosk, ki jih je, kljub nedelji na pretek odprtih in si naročili čevapčičev, ker jih v treh dneh v Srbiji kljub napovedi domačih  v nobeni od restavracij nismo dobili.  Pri plačevanju smo se nato 10 minut ukvarjali s štetjem njihovega denarja in delovali kot največji antitalenti za matematiko. Ko je 1 evro 100 dinarjev, veš, da imaš pri plačevanju problem, če zbiraš drobiž…in ko ugotoviš, da starejši ljudje bolje kot angleško razumejo rusko, hm, potem za sporazumevanje raje uporabiš kriljenje z rokami. Ampak se da. Zraven pa upaš, da te nihče ne gleda, ker to deluje zelo, khm, prisrčno? Bi lahko rekli. Sicer pa smo se zmenili vse, tako da se pritoževati res ni potrebno.

Menim, da so taka gostovanja nekaj posebnega. polna doživetij, izkušenj, so naporna, zanimiva in zabavna…pa utrujajoča ter izčrpna. Spoznali smo novo kulturo in se nekako skušali vključiti v nam drugačno življenje. No, z gostovanja smo se vrnili polni vtisov in z minimalno količino energije, kar nas sicer ni nič motilo. Nedvomno je bil naš srbski vikend nepozabna izkušnja, ki bi jo verjetno vsak od nas z veseljem ponovil.

Meta HUNJET

 

Ko govorimo v angleščini … 

Leta 2013 se je učiteljskemu zboru pridružila gospa Heather Pirjevec in od takrat je enkrat tedensko prisotna pri uri angleščine, kamor prinese dobro voljo in motivacijo za delo. Vzpodbuja nas, da razmišljamo v angleščini, govoriti v slovenščini pa nam je takorekoč „prepovedala“. Opogumlja nas, da se vključujemo v debato o temi, ki jo za tisto uro pripravi, četudi to, kar povemo, ni popolnoma slovnično pravilno. Zelo smo hvaležni, da širi naša obzorja in znanje angleškega jezika.

So what‘S new?

Špela Hrastnik, 4. letnik

X