+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Ker nam to nalaga zakonodaja? Ker s pomočjo sklada lahko uresničimo nadstandardne aktivnosti na šoli? Ker z dobrodelnostjo damo več sebi kot tistemu, ki dar prejema?

Enoznačnega odgovora ni, je pa dejstvo, da šolski sklad v času vsesplošne krize dobiva vedno večji pomen. Na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor smo šolski sklad ustanovili v  letu 2011, na neformalne načine se z dobrodelnostjo ukvarjamo že vrsto let. Na oba načina. Kot donatorji in kot prejemniki. Dijaki so zbirali denar za sirotišnico v Kibowi v Tanzaniji, sodelovali so na dobrodelnem bazarju dijaške skupnosti Maribor in izvedli tudi lastnem božični bazar poimenovan BazArt v sodelovanju z rotary clubom Maribor Grad priredili dobrodelni koncert, s koncertom prispevali k izgradnji vrta v Domu pod Gorco, …

Po drugi strani smo s pomočjo donatorjev kupili defibrilator, dobili nekaj instrumentov in notnega materiala, posneli zgoščenko, dijakom omogočili udeležbe na tekmovanjih izven Slovenije … .

Za čim kvalitetnejši razvoj v času šolanja potrebujemo tudi mi dodatna sredstva, zato z zaupanjem pričakujemo Vaš odziv in solidarnost.

Helena MEŠKO, ravnateljica

Spoštovani starši!

Umetniška gimnazija Konservatorija za glasbo in balet Maribor je svojevrstna šola. To se kaže predvsem v pristnem in zaupljivem odnosu med dijaki in pedagogi, ki smo zato še bolj motivirani, da z mnogimi talenti ustvarjamo umetniške zaklade na področju glasbe in plesa. Dijakom želimo omogočati čim bolj kvalitetno izobraževanje. Z ustanovitvijo šolskega sklada lahko z vašo pomočjo program še izboljšamo, dopolnimo ter izvedemo tiste oblike nadstandardnega pouka, ki niso del rednega programa umetniške gimnazije.

Z zaupanjem pričakujemo Vaš odziv in solidarnost.

                                                                                                                                                                 Dobrota je zlata veriga, ki povezuje človeštvo. (Johann Wolfgang Goethe)

 

Nina Bošnjak, predsednica upravnega odbora šolskega sklada

 


 

„Ko pomagamo drugim prejmemo privilegij, da pomagamo sebi.“

Izvajanje nadstandardnih programov pripomore k razvoju otrokovega znanja in sposobnosti in mu omogoča boljši družben razvoj in pridobitev znanj, ki so potrebna za uspešno socialno vključenost. Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti in potreb dijakov, ki niso sestavni del izobraževanega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.

Šola skozi vrsto dejavnosti omogoča in spodbuja razvoj nadarjenosti na različnih področjih.

Šolski sklad pridobiva sredstva na način, ki ga določa zakon:

 •   prispevki staršev,
 •   donacije in zapuščine,
 •   prispevki domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
 •   iz dotacij različnih inštitucij,
 •   z lastno dejavnostjo.

 

V šolskem letu 2022/23 so člani upravnega odbora šolskega sklada konservatorija Maribor:

 •   Nina BOŠNJAK, predsednica,
 •   Simona FIŠER, članica, predstavnica šole,
 •   Peter KUHAR, članica, predstavnica šole,
 •   Tajana NOVAK, članica, predstavnica šole,
 •   Myriam KLANJŠČEK, članica, predstavnica staršev,
 •   Simone KRAMPL, članica, predstavnica staršev,
 •   Anja DREV, članica, predstavnica staršev.
 •   Izvajanje nadstandardnega pouka (native speaker pri pouku tujih jezikov).
 •   Dirigiranje.
 •   Nakup nadstandardne opreme – tehnologije (interaktivne table, računalniki).
 •   Spodbujanje in razvoj umetniške dejavnosti dijakov (tečaj dirigiranja, obisk koncertov, gledaliških predstav, oper …).
 •   Glasbena gostovanja v sodelovanju s tujimi šolami.
 •   Raziskovalne, kulturne, športne dejavnosti in projekti (strokovne ekskurzije, pilates).
 •   Sofinanciranje učbeniškega sklada.

Višina zneska za koledarsko leto 2023 znaša 30€ za dijaka. Veseli bomo vsakega prispevka.

Prostovoljni prispevki se zbirajo celo leto na podračun Konservatorija Maribor na številki:

SI 56 01270 603 070 1408, sklic SI 00 299600

V pripravi …

Dirigiranje

Pri urah dirigiranja poleg osvajanja osnov pridobivamo na splošni glasbeni razgledanosti ter poglabljamo svoje razumevanje dela dirigenta, ki s paličico po zraku ne riše naključno, vendar previdno izbira zaporedje gibov. Pri dirigiranju se sproščeno, saj se kdaj pa kdaj tudi pošalimo, z glasbo povezujemo na drugačen način. Ur dirigiranja se udeležujemo dijaki, ki izkažemo željo in imamo kakšno uro prosto v našem pogosto natrpanem urniku. Dirigiranja nimamo v predmetniku, vendar se nam kljub temu omogoča, za kar smo zelo hvaležni, saj nam bo pridobljeno znanje prišlo prav pri dirigiranju lastnih skladb in pri dirigiranju raznim zasedbam.

Lea Arnejčič

 

Dostopnost
X