Šolska maturitetna komisija vodi maturitetna opravila in skrbi za izvedbo mature na šoli. Člani Šolske maturitetne komisije za šolsko leto 2014/15:

  • Helena MEŠKO, predsednica
  • Vojko VEŠLIGAJ, namestnik predsednice
  • Tanja BRČIĆ PETEK, tajnica
  • Danilo KOSTEVŠEK, član
  • Boris FERK, član
  • Branko NERAL, zunanji član (Fakulteta za strojništvo Maribor)
X