+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

POGOJI ZA VPIS V UMETNIŠKO GIMNAZIJO

Pogoj za vpis je uspešno opravljena osnovna šola in uspešno opravljen preizkus nadarjenosti glasbene/plesne nadarjenosti po programu glasbene/baletne šole. Razlikuje se po smereh in modulih.

Omejitev vpisa: pri omejitvi vpisa upoštevamo ocene in NPZ v osnovni šoli.

Vpis in preizkus glasbene/plesne nadarjenosti potekata v skladu z Rokovnikom za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij.

VPIS V UMETNIŠKO GIMNAZIJO

Modul A – glasbeni stavek

Znanje nauka o glasbi v obsegu šestih razredov glasbene šole, znanje solfeggia v obsegu dveh razredov glasbene šole in znanje klavirja v obsegu najmanj šestih razredov glasbene šole.

Modul B – petje, instrument

Znanje nauka o glasbi v obsegu šestih razredov glasbene šole, znanje solfeggia v obsegu dveh razredov glasbene šole, poleg tega pa še:

  • Za ORGLE: znanje orgel v obsegu najmanj dveh razredov glasbene šole,
  • Za PETJE: znanje petja v obsegu najmanj štirih razredov glasbene šole in zdravniško potrdilo specialista foniatra (otorinolaringologa) o izpolnjevanju fizičnih zmožnosti za učenje petja, starost za dekleta je praviloma do 22 let, za fante pa do 24 let, po zaključeni mutaciji.
  • za KONTRABAS: znanje kontrabasa v obsegu najmanj štirih razredov glasbene šole, starost ob vpisu na kontrabas je lahko največ 20 let;
  • za VIOLO, KITARO, FLAVTO, KLARINET, OBOO, FAGOT, SAKSOFON, ROG, TROBENTO, POZAVNO, TUBO, TOLKALA , CITRE in HARFO: znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj šestih razredov glasbene šole; za skupino pihal, trobil in tolkal je potrebno še zdravniško potrdilo o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za igranje pihal, trobil oz. tolkal, starost ob vpisu na fagot, pozavno in tubo je lahko največ 20 let.
  • za KLAVIR, VIOLINO, VIOLONČELO, HARMONIKO, KLJUNASTO FLAVTO: znanje ustreznega instrumenta v obsegu osmih razredov glasbene šole; za kljunasto flavto je potrebno še zdravniško potrdilo o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za igranje pihal.

Modul C – Jazz-zabavna glasba (interdisciplinarno)

Jazz-zabavna glasba: enako kot v modulu petje – instrument, le da je starost ob vpisu do največ 24 let.

 

Modul A – balet

  • BALET: posebna nadarjenost, ki jo ugotavljamo s preizkusom znanja, s katerim učenec dokaže znanje baleta v obsegu šestih razredov programa ples – balet, obsežnejši in zahtevnejši program glasbene šole in znanje na uka o glasbi v obsegu dveh razredov po programu glasbene šole; zdravniško potrdilo , s katerim ugotavljamo splošno zdravstveno stanje, anatomske značilnosti (gibljivost sklepov in hrbtenice, odprtost nog, oblika postave in nog, posebnosti stopal) in antropometrične meritve (sorazmerje med posameznimi deli telesa).

OBVESTILO

SPOŠTOVANE DIJAKINJE, SPOŠTOVANI DIJAKI.

GLEDE NA ŠTEVILO VPISNIH MEST JE NAJMANJŠE ŠTEVILO TOČK, POTREBNIH ZA SPREJEM NA PROGRAM UMETNIŠKE GIMNAZIJE V ŠOLSKEM LETU 2018/19, 157 TOČK.

VSI KANDIDATI, KI STE DOSEGLI 157 TOČK ALI VEČ, BOSTE SPREJETI.

NEUSPEŠNI KANDIDATI BOSTE KANDIDIRALI ZA 2. KROG VPISNEGA POSTOPKA.

                                                                  Nina Bošnjak, svetovalna služba

 

Stanje prijavljenih na dan 25. 4. 2018

UMETNIŠKA GIMNAZIJA: 31 prijavljenih kandidatov (28 prostih mest)

Razvrstitev po točkah (redno izobraževanje) zaključne ocene obveznih predmetov 7. in 8. razreda:

Program umetniška gimnazija:

 

ŠTEVILO TOČK ŠTEVILO KANDIDATOV
 120  5
 119  3
 118  2
 117  2
 116  1
 115  2
 113  2
 112  2
 110  1
 109  1
 108  1
 107  1
 106  2
 105  3
 101  1
 100  1
 92  1
X