+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

POGOJI ZA VPIS V UMETNIŠKO GIMNAZIJO

Pogoj za vpis je uspešno opravljena osnovna šola in uspešno opravljen preizkus nadarjenosti glasbene/plesne nadarjenosti po programu glasbene/baletne šole. Razlikuje se po smereh in modulih.

Omejitev vpisa: pri omejitvi vpisa upoštevamo ocene in NPZ v osnovni šoli.

Vpis in preizkus glasbene/plesne nadarjenosti potekata v skladu z Rokovnikom za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij.

VPIS V UMETNIŠKO GIMNAZIJO

Modul A – glasbeni stavek

Znanje nauka o glasbi v obsegu šestih razredov glasbene šole, znanje solfeggia v obsegu dveh razredov glasbene šole in znanje klavirja v obsegu najmanj šestih razredov glasbene šole.

Modul B – petje, instrument

Znanje nauka o glasbi v obsegu šestih razredov glasbene šole, znanje solfeggia v obsegu dveh razredov glasbene šole, poleg tega pa še:

  • Za ORGLE: znanje orgel v obsegu najmanj dveh razredov glasbene šole,
  • Za PETJE: znanje petja v obsegu najmanj štirih razredov glasbene šole in zdravniško potrdilo specialista foniatra (otorinolaringologa) o izpolnjevanju fizičnih zmožnosti za učenje petja, starost za dekleta je praviloma do 22 let, za fante pa do 24 let, po zaključeni mutaciji.
  • za KONTRABAS: znanje kontrabasa v obsegu najmanj štirih razredov glasbene šole, starost ob vpisu na kontrabas je lahko največ 20 let;
  • za VIOLO, KITARO, FLAVTO, KLARINET, OBOO, FAGOT, SAKSOFON, ROG, TROBENTO, POZAVNO, TUBO, TOLKALA , CITRE in HARFO: znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj šestih razredov glasbene šole; za skupino pihal, trobil in tolkal je potrebno še zdravniško potrdilo o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za igranje pihal, trobil oz. tolkal, starost ob vpisu na fagot, pozavno in tubo je lahko največ 20 let.
  • za KLAVIR, VIOLINO, VIOLONČELO, HARMONIKO, KLJUNASTO FLAVTO: znanje ustreznega instrumenta v obsegu osmih razredov glasbene šole; za kljunasto flavto je potrebno še zdravniško potrdilo o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za igranje pihal.

Modul C – Jazz-zabavna glasba

Jazz-zabavna glasba: enako kot v modulu petje – instrument, le da je starost ob vpisu do največ 24 let.

 

Modul A – balet

  • BALET: posebna nadarjenost, ki jo ugotavljamo s preizkusom znanja, s katerim učenec dokaže znanje baleta v obsegu šestih razredov programa ples – balet, obsežnejši in zahtevnejši program glasbene šole in znanje na uka o glasbi v obsegu dveh razredov po programu glasbene šole; zdravniško potrdilo , s katerim ugotavljamo splošno zdravstveno stanje, anatomske značilnosti (gibljivost sklepov in hrbtenice, odprtost nog, oblika postave in nog, posebnosti stopal) in antropometrične meritve (sorazmerje med posameznimi deli telesa).
Dostopnost
X