Skupne službe so za racionalno in transparentno delovanje zavoda izjemnega pomena. Razdeljene so na splošno službo – tajništvo, ki opravlja splošne, pravne in druge administrativno tehnične zadeve ter na finančno-računovodsko službo, ki opravlja računovodske in knjigovodske zadeve skupaj z analitiko finančnega poslovanja.

Sodelujejo z ravnateljico in s pomočnicami, spremljajo novosti na področju zakonodaje, se udeležujejo strokovnih seminarjev. So nepogrešljivi del zavoda.

Skupne službe tvorijo:

Zap. št.Ime in priimekPodročjeTelefonE-pošta
1Branka BARBERglavni računovodja02/ 228 72 82branka.barber@konservatorij-maribor.si
2Andreja KORENposlovna sekretarka, administratorka02/ 228 72 80andreja.koren@konservatorij-maribor.si
3Terezija KRANJCknjigovodja02/ 228 72 82terezija.kranjc@konservatorij-maribor.si
4Danica KRIVOKAPIĆadministratorka02/ 620 83 00danica.krivokapic@konservatorij-maribor.si
5Janja MALEknjigovodja02/ 228 72 60janja.male@konservatorij-maribor.si
6Antonija POPLATNIKkadrovnik02/ 228 72 86antonija.poplatnik@konservatorij-maribor.si
7Valentina RADOVANOVIĆposlovna sekretarka, administratorka02/ 228 72 81valentina.radovanovic@konservatorij-maribor.si
X