+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Preverjanje in ocenjevanje

Učitelj skozi plesne dejavnosti sprotno spremlja njihov plesni razvoj. Dosežke plesnih sposobnosti, spretnosti in znanj evidentira in vrednoti. Ob zaključku pouka v šolskem letu oblikuje končno opisno oceno učenčevega plesnega razvoja. Opisne ocene oblikuje v skladu s cilji plesne pripravnice in s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah.

Preverjanje in ocenjevanje

Učitelj spremlja napredek učenca, in preverja ter ocenjuje napredovanje učenca. Ob koncu ocenjevalnega obdobja oblikuje oceno v skladu s cilji programa in s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah.

Dostopnost
X