+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Dijaki umetniške gimnazije šolanje zaključijo s splošno maturo iz petih predmetov. Zaradi malega števila dijakov šola ne more zagotoviti želene izbirnosti predmetov. Poleg obveznih (slovenščina, matematika, angleščina/nemščina) ponujamo še predmete glasba, zgodovina, italijanščina. Za izbirne maturitetne predmete, ki jih šola ne izvaja, ŠMK poskuša zagotoviti obiskovanje pouka na sosednjih gimnazijah, najpogosteje na Prvi, II. in III. gimnaziji Maribor. Matura poteka po razporedu, ki ga pripravi Državni izpitni center v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku.

Dostopnost
X