+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Na umetniški gimnaziji je možen tudi vzporedni vpis skladno z 18. členom Zakona o gimnazijah. Kandidati opravljajo preizkus nadarjenosti pod enakimi pogoji kot kandidati za redni vpis.

Vzporedno se lahko izobražujejo kandidati, ki imajo status dijaka. Kandidati, ki imajo ob vpisu v 1. letnik status študenta, se lahko na podlagi določil programa vpišejo na sledeče predmete: petje, fagot, kontrabas, pozavna, tolkala, jazz, tuba in druga konična trobila ter orgle. Prav tako se lahko v vzporedno izobraževanje vpišejo kandidati, ki še niso zaključili osnovnošolskega izobraževanja, če so s preizkusom nadarjenosti izkazali izjemno umetniško nadarjenost.

Dijaki, ki se vzporedno izobražujejo, obiskujejo dve šoli hkrati. Matično, na kateri opravljajo vse predmete po programu šole, in vzporedno šolo, Konservatorij Maribor, kjer opravljajo samo strokovni del predmetnika (vse glasbene ali plesne predmete).

Obe šoli, ki ju dijak obiskuje na podlagi Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijakov v srednji šoli (Ur. l. 30/2018) podpišeta dogovor o vzporednem izobraževanju dijakov in morebitne prilagoditve, ki iz statusa vzporednega izobraževanja izhajajo.

Dostopnost
X