Zimski izpitni rok:

  • 22. 1. do 30. 1. 2018

Spomladanski izpitni rok:

  • 27. 6. do 29. 6. 2018

Jesenski izpitni rok:

Izpiti za kandidate, ki niso vpisani v glasbeno šolo, bodo potekali med 20. in 31. avgustom 2018.

Prijave je potrebno skladno s pravili o opravljanju PRIVATNIH IZPITOV oddati v tajništvu šole najkasneje do 14. avgusta 2018 gospe Valentini Radovanović.

Prijavite se z izpolnjeno prijavnico za opravljanje privatnega izpita, ki jo najdete tukaj ali dobite v tajništvu Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, Maribor.

Cena za opravljanje privatnega izpita znaša:

  • instrument/balet: 54,47 €,
  • instrument in nauk o glasbi: 72,61 €.

Vse informacije o poteku izpita in obrazec (»Prijavnica k izpitu«, DZS-obr. 1,93) prejme prijavljeni kandidat po pošti.

X