+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

POGLED NA PREHOJENO POT …
Srednje glasbeno in baletno izobraževanje v Mariboru
Začetek neposredno po drugi svetovni vojni – maja 1945, ko je bila ustanovljena Državna  nižja in srednja glasbena šola. Delovati je začela v protestantskem župnišču na Trubarjevi 1, še isto leto se je preselila v mariborski frančiškanski samostan. Ustanovitelj in prvi ravnatelj je bil priznani violončelist Oton Bajde, pred vojno ravnatelj Glasbene matice, ki je šolo vodil do leta 1962. S prihodom ravnatelja Vlada Goloba se je šola preimenovala v Center za glasbeno vzgojo, ki je bil prvi tovrstni zavod v Jugoslaviji. V šolskem letu je šola dobila nove prostore v nekdanjem semenišču na Mladinski ulici 12, kjer domuje še danes. 1977 je bila v okviru CGV ustanovljena še Nižja baletna šola. Za njeno ustanovitev ima nesporne zasluge koreograf Iko Otrin. Septembra 1977 je z združitvijo CGV in Glasbene šole Tabor nastal Zavod za glasbeno in baletno izobraževanje, leto kasneje se je šola ponovno preimenovala v Šolo za glasbeno in baletno izobraževanje. V letih 1977 -79 je šolo vodil ravnatelj Stane Jurgec, od leta 1980 pa Majda Jecelj. V času usmerjenega izobraževanje je sledilo ponovno preimenovanje v Srednjo glasbeno in baletno šolo Maribor (1981). Majda Jecelj je šolo vodila 12 let, od leta 1992 do 1996 Zorana Cotič, v letih 1996–2009 pa Anton Gorjanc. V šolskem letu 1996/97 je bil na srednji stopnji izobraževanja uveden nov program glasbena gimnazija, ki je končno podobo dobil dve leti kasneje pod imenom umetnika gimnazija glasbene in plesne smeri. V letu 2010 je šola doživela še eno pomembno organizacijsko in vsebinsko spremembo, postala je Konservatorij za glasbo in balet Maribor. Od leta 2009 je ravnateljica Helena Meško. V skoraj sedmih desetletjih delovanja je šola prerasla v eno najpomembnejših in največjih glasbenošolskih inštitucij v državi, mnogi absolventi so postali ugledni glasbeniki, baletni plesalci, vodje glasbenih inštitucij ali uspešni pedagogi. Z bogato koncertno dejavnostjo, projekti in številnimi uspehi na tekmovanjih veliko prispeva k glasbenemu utripu Maribora in širšega okolja.

Dostopnost
X