+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Umetnost je od samih začetkov jezik,  ki ne pozna meja, niti ovir. Umetnost ne potrebuje posrednika. Zmeraj najde pot do ljudi in njihovih duš.

 

Spoštovani obiskovalci spletne strani našega konservatorija.

Konservatorij za glasbo in balet Maribor v letu 2015 praznuje sedem desetletij svojega delovanja.

Nekaj dni po koncu 2. svetovne vojne je v Mariboru že začel potekati pouk glasbenih instrumentov na Državni glasbeni šoli na nižji in srednji stopnji izobraževanja, tako je današnji Konservatorij za glasbo in balet Maribor prva glasbena šola v Sloveniji, nastala po drugi svetovni vojni.

Od težkih povojnih začetkov je šola, ki je tekom razvoja spremenila nekaj imen, prerasla v eno največjih največjo glasbeno šolskih  ustanov v Sloveniji, ne le po številu vpisanih učencev in dijakov, temveč tudi po pokrivanju števila občin in po številu oddelkov, v katerih se izobražujejo mladi glasbeniki in baletni plesalci.

Na tisoče otrok se je s pomočjo skrbnih in predanih glasbenih in od leta 1977 še plesnih pedagogov učilo igranja na instrumente, petja,  osnovnih glasbenih prvin in pri plesu obvladovanje telesa. Tisti, ki so se odločili, da bosta glasba/ples postala njihov poklic so na šoli dobili trdne temelje in  veliko znanja za nadaljnji študij, saj so mnogi med njimi  postali ugledni glasbeniki, baletni plesalci, vodje glasbenih inštitucij ali  uspešni pedagogi. Predstavljajo krono rezultatov dolgoletnega dela in so ponesli ime šole tudi izven naših meja. Veliko nam pomeni, da s ponosom povedo, kje so naredili prve glasbene oz. plesne korake. Nič manj pomembni niso tisti, ki šolanja v umetniški smeri niso nadaljevali, so pa postali ljubiteljski glasbeniki, predstavljajo pomemben del glasbene publike in so podporniki umetnosti na mnogo različnih načinov.

Uspešno delo pedagogov, učencev in dijakov je bilo in je še zmeraj nagrajeno s številnimi priznanji in nagradami na tekmovanjih doma in v tujini, veliko študentov in profesorjev pa je prejelo za izredne dosežke Prešernovo nagrado.

Izjavi o viziji in poslanstvu zavoda nas zavezujeta k dobremu delu, razvoju in vztrajnosti.

Vizija

… zadržati in še utrditi položaj osrednje glasbeno izobraževalne inštitucije na področju severovzhodne Slovenije. Ob tem bomo tudi v prihodnje pomembno prispevali k ponudbi glasbenih in plesnih prireditev v Mariboru; skrbeli za ugled inštitucije s sedemdesetletno tradicijo in ga obdržati. Učence in dijake želimo  kvalitetno  izobraziti na področju glasbe in plesa, jih vzgojiti kot razmišljujoče  posameznike in  jih pripraviti na študij ali poklicno pot.

Naše delo je usmerjeno v prihodnost, Evropo in svet, saj govorice glasbene in plesne umetnosti ne omejujejo ne jezikovne niti katerekoli druge ovire.

Poslanstvo

… s svojo dejavnostjo omogoča sistematično šolanje in ukvarjanje z glasbeno in plesno umetnostjo od predšolske dobe do mature na srednji šoli. Udeleženci izobraževanja pridobivajo kakovostno znanje in veščine, koncertne izkušnje, razvijajo svojo ustvarjalnost, učijo se javnega nastopanja, socialnih veščin, sodelovanja, kritičnosti, samostojnosti, samoiniciativnosti in solidarnosti; razumevanja pomena kulturne dediščine, spoznavanja kulturne raznolikosti, se izražati in razvijati osebno in umetniško identiteto.

Na spletni strani boste našli podatke o programih, ki  jih izvajamo, o dejavnostih, organiziranosti, koncertih, prireditvah. Predstavljamo zaposlene, učitelje, fotografije, posnetke … Želimo vam čim bolj predstaviti našo dejavnost in vas navdušiti. Za vpis otroka v glasbeno/baletno šolo ali na umetniško gimnazijo ali pa, da nas obiščete na koncertih in nastopih. Med več kot 300 nastopi v šolskem letu lahko izbirate.

AMICI MUSIS, AMICI MUSICAE. – PRIJATELJI MUZAM, PRIJATELJI GLASBI.

 

Helena Meško, ravnateljica

Dostopnost
X