+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Umetniška gimnazija je strokovna gimnazija, ki se zaključi s splošno maturo. Predmetnik je sestavljen iz splošnih in strokovnih predmetov. Ure splošnih predmetov se 2. letnika naprej zmanjšujejo, posledično se viša kvota ur in število strokovnih predmetov. Geografija je del predmetnika samo v 1. letniku, biologija in fizika v 1. in 2., kemije v predmetniku ni. Pri prvem tujem jeziku lahko dijaki izbirajo med angleščino in nemščino, drugi tuj jezik je italijanščina. Strokovnim predmetom 1. letnika na glasbeni smeri se solfeggiu, instrumentu/petju, zgodovini glasbe in stranskem klavirju v višjih letnikih pridružijo glasbeni stavek, zbor, orkester, komorna igra in dopolnilni instrument. Baletni predmetnik v 1. letniku obravnava klasični balet in stilne plese, kasneje še klasično podržko in repertoar, karakterne plese in sodobne plesne tehnike.

 

Dostopnost
X