+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Vaje pri drogu, na sredini, skoki in vaje na prstih v obsegu znanja 6. razredov zahtevnejšega programa baletne šole.

Za podrobnejši pregled znanj prilagamo učni načrt programa balet.

Preizkus nadarjenosti se opravlja v obliki skupinskega classa pod vodstvom baletnega pedagoga.

Sprejemni preizkus lahko opravljate iz: jazz bobni, jazz petje, jazz klavir, jazz kitara, jazz trobenta, jazz pozavna, jazz kontrabas in bas kitara ter jazz saksofon. 

Predlagano snov za zgoraj naštete predmete si poglejte tukaj.

VIOLINA

1 LESTVICA:

 • Durova ali molova lestvica čez tri oktave v legato načinih 2, 4, 8
 • Razložene terce v legato načinu 2.
 • Trozvoki in četverozvoka v legato načinu.

 

2 ETUDI:

Izmed predlaganih izberete dve etudi z različnim karakterjem:

 • R. Kreutzer: št. 8 in 10 (iz zbirke 42 Etuden (Capricen) fur Violine solo)
 • Fr. Fiorillo: št. 9, 10, 12 (iz zbirke 36 Etuden (Capricen) fur Violine solo)
 • J. F. Mazas: št. 28, Op. 36

 

1 KONCERT:

 • J. B. Accolay – Concertino 1 v a-molu
 • J. Haydn – Koncert v G-duru, 1 stavek (ali 2. in 3.)

Lahko se izvaja tudi koncert/variacije podobne težavnostne stopnje ali višjega tehničnega nivoja.

 

Prenesi učni načrt

 

VIOLA

1.LESTVICA:

 • Duroval ali molova lestvica čez 3 oktave v legato načinih 2, 4, 8
 • Razložene terce v legato načinu 2
 • Trozvoki in četverozvoka v legato načinu

 

2.ETUDE:

2 etude po lastni izbiri različnih karakterjev (Kreutzer, Fiorillo, Mazas)

1.KONCERT:

 • G. P. Telemann – Concert za violo, 1 stavek (ali 2. in 3.)

Izvaja se lahko tudi koncert višjega tehničnega nivoja.

 

Prenesi učni načrt

 

VIOLONČELO

1 LESTVICA:

 • Durova ali molova lestvica čez 4 oktave z razloženimi akordi (durova in molova trozvoka ter četverozvok po izbiri).

 1 ETUDA:

 • Predlagana je etuda iz zvezkov D. Poppra (op. 73 in op. 76), J.-L. Duporta, F. Grützmacherja ali F. Dotzauerja oz. etuda primerljive težavnosti.

1 KONCERT ali KONČERTINO ali SONATA:

 • 1. stavek ali 2. in 3. stavek iz koncerta ali končertina

ALI

 • dva kontrastna stavka iz predklasične sonate.

1 SKLADBA PO IZBIRI:

 • Virtuozna skladba, izrazna skladba ali stavek iz suite J. S. Bacha.

Snov za sprejemni preizkus naj zajema snov učnega načrta instrumenta violončelo za 6., 7. in 8. razreda GŠ.

Prenesi učni načrt

 

KONTRABAS

1.LESTVICA

 • Durova in molova čez 2 oktavi

2.ETUDE različnega karakterja (hitra in počasna) 1.SKLADBA

Pri godalih se koncerti, concertini, variacije in skladbe izvajajo ob klavirski spremljavi.

 

Prenesi učni načrt

 • ena salzedo tehnična vaja,
 • ena etuda,
 • ena skladba iz obdobja predklasike,
 • ena ciklična skladba,
 • ena skladba po izbiri.

Vse skladbe se izvajajo na pamet.

Pripravljena snov mora po težavnosti ustrezati snovi 6. razreda GŠ v predpisanem učnem načrtu.

 • durova in molova lestvica,
 • 2 etudi,
 • polifona skladba 18. stoletja,
 • ciklična skladba ali vsaj 3 stavki istega skladatelja,
 • skladba po izbiri.

 

Snov mora ustrezati znanju v obsegu 8. razredov glasbene šole.

Prenesi učni načrt.

 • ena lestvica in kadenca (poljubno dur ali mol),
 • dve etudi – karakterno različni,
 • tri skladbe iz različnih obdobij – od tega ena ciklična (vsaj dva stavka),

 

Lestvico, kadenco in najmanj dve skladbi je potrebno izvajati na pamet.

Pripravljena snov mora po težavnosti ustrezati snovi 6. r. GŠ predpisane v učnem načrtu.

MODUL A – glasbeni stavek

Lestvice in akordi
Durova ali molova lestvica v dveh oktavah ter durovi ali molovi akordi z obrati.
Etude
Ena od navednih etud po lastni izbiri:
Czerny op. 849, Czerny op. 299, Berens op. 61 in druge etude podobne težavnostne stopnje

Bach
Mali preludij (iz 12 ali 6 malih preludijev) ali Dvoglasna invencija

Sonatina ali Sonata
Sonatine: Clementi, Mozart (»Dunajske sonatine«), Beethoven
Sonate: Haydn, Mozart
Poljubna skladba 19. ali 20. stoletja
Skladba slovenskega avtorja

Opomba: ena skladba se izvaja na pamet

 

MODUL B – glavni predmet klavir

Lestvice in akordi
Durova ali molova lestvica čez 4 oktave vzporedno in kombinirano. Velika razložitev durovega ali molovega kvintakorda z obrati.

Etude
Ena od navednih etud po lastni izbiri:
Kvartič: Etude 6, Bertini: Etude op. 29 in op. 32, Czerny: Etude op. 299 2., 3. ali 4. zvezek, Czerny op. 740, Cramer, Liszt: Etude op. 1

Bach
Dvoglasna ali Troglasna invencija

Sonata
1. in 2. stavek skladateljev: Haydn, Mozart, Beethoven (prvi stavek mora biti sonatna oblika)
Poljubna skladba 19. ali 20. stoletja
Skladba slovenskega avtorja

Opomba: program se izvaja na pamet

Etude:

– pedalna etuda.

Skladbe:

– skladba 16. do 18. stoletja,

– skladba J. S. Bacha,

– skladba iz obdobja romantike ali skladba 20./21. stoletja.

 

Pripravljena snov mora po težavnosti ustrezati najmanj snovi 2. razreda GŠ, kot je le-ta določena v učnem načrtu. Program naj vsebuje vsaj eno polifono skladbo.

1. Vokaliza ali etuda (priporočeno Concone op.9 ali Vaccai).
2. Skladba iz obdobja 16.–18. stol. (pesem ali antična arija).
3. Tuj samospev.
4. Slovenski samospev.

Opomba: Program izvaja kandidat na pamet ob spremljavi klavirja.

Prenesi učni načrt

OBOA

 

1. LESTVICE

 • Durova in molova lestvica z akordi (trizvok, D7, zm7).

2. ETUDE

 • Dve etude različnega karakterja, ena izrazito tehnične, druga melodične narave, ki po težavnostni stopnji ustrezajo etudam:
 • 100 klasičnih etud za oboo, G. Hinke: Elementarschule für Oboe…

3. SKLADBE

 • Eno ciklično delo (sonata, koncert, suita – vsaj dva kontrastna stavka) in ena krajša skladba po izbiri.
 • Oboje se izvaja s klavirsko spremljavo, od tega ena na pamet.

 

Prenesi učni načrt

 

SAKSOFON

 

1. LESTVICE

 • Lestvica po izbiri v celotnem obsegu z akordi.

2. ETUDE

 • Dve etudi različnega karakterja (Klose, Andersen, Koechlin, Ferling oz. ustrezna težavnostna stopnja).

3. SKLADBE

 • Skladba s klavirsko spremljavo ali solo skladba ustrezne težavnostne stopnje.

 

Prenesi učni načrt

 

FLAVTA

 

1. LESTVICE

 • Durova in molova lestvica na različne artikulacijske načine, trizvok, D7, zm7.

2. ETUDE

 • Dve etude različnega karakterja, ki po težavnostni stopnji ustrezajo etudam za flavto od 6. razred naprej.
  (primer: H. Gagnebin: 24 Pieces Recreatives, E. Köhler, op. 66: Romantične etude, G. Gariboldi:
 • Methode complete, 2. del , G. Gariboldi: Etudes des style…)

3. SKLADBE

 • Dve skladbi iz različnih časovnih obdobij , od katerih naj bo ena ciklične oblike (2 stavka). Obe se izvajata s klavirsko spremljavo in vsaj ena se izvaja na pamet.

4. Branje A-vista

 

Prenesi učni načrt

 

KLARINET

 

1. LESTVICE

 • Lestvica po izbiri na različne artikulacijske načine (vezano, nastavljeno in razloženo), trizvok, D7, zm7 z razložitvami, minimalna hitrost četrtinka=96.

2. ETUDE

 • Obvezna etuda: Gambaro 21 capricci( Ricordi): etuda št.10
 • Etuda po izbiri ( Baerman, Roso, Batt…)

3. SKLADBE

 • Ena virtuozna in ena ciklična skladba po izbiri s klavirsko spremljavo.

 

Prenesi učni načrt

Preizkus poteka individualno v obliki izvajanja, poslušanja in obvladovanja glasbene terminologije in teorije. Sestavni del preizkusa je tudi »a vista« izvajanje ritmično-melodične in ritmične vaje.

Področja:

 1. GLASBENE LESTVICE: vse durove in naravne, harmonske, melodične molove.
 2. INTERVALI: prima – oktava v smeri navzgor in navzdol.
 3. TROZVOKI: durovi, molovi, zmanjšani (z obrati), zvečani.
 4. ČETVEROZVOKI: dominantni septakord z obrati.

 

Primer melodične a vista vaje:

primer-melodicne-vaje

 

Primer ritmične a vista vaje:

primer-ritmicne-vaje

Prenesi učni načrt

SPREJEMNI IZPITI ZA TOLKALA na UMG Konservatorija za glasbo in balet Maribor

Ksilofon

Skladba za ksilofon s tehničnimi prvinami tremola s spremljavo klavirja.
Primer težavnostne stopnje: N. J. Živković: Macedonia; F. Dupin: Courtes Pieçes (Album št. 4), Sambarimba.

Marimba ali vibrafon

Durova lestvica čez 2 oktavi s kadenco, 4 palice,
skladba za vibrafon ali marimbo s 4 palicami.
Primer težavnostne stopnje: F. Dupin: Courtes Pieçes (Album št. 4), Epitaphe; N. Rosauro: Seven Brazilian Children Songs for Marimba

Mali boben

Etuda za mali boben s tremolom in predložki.
Primer težavnostne stopnje: M. Goldenberg: Modern School for Snare Drum – str. 50, 51, 64, 68

Timpani

Etuda ali skladba za timpane s tehničnimi prvinami tremola
Primer težavnostne stopnje: E. Keune: Šola za timpane – etuda št. 87, 88; R. Kamplet: Spomin (timpani in klavir).
Učenec opravlja preizkus na vseh navedenih inštrumentih. Etude in skladbe za sprejemni izpit izbere učenec s svojim pedagogom po lastni presoji. Primeri težavnostnih stopenj za posamezne inštrumente so podani samo kot orientacija zahtevnosti etud in skladb na sprejemnem izpitu.

TROBENTA

1. Lestvica

 • Durove in molove lestvice z akordi.

2. Skladba

 • Skladba težavnostne stopnje v okviru 6. razreda glasbene šole.

3. Etuda

 • Ena melodična in ena tehnična etuda težavnostne stopnje v okviru 6. razreda glasbene šole.

Prenesi učni načrt

 

POZAVNA

1. Lestvica

 • Durove in molove lestvice z akordi.

2. Skladba

 • Skladba težavnostne stopnje v okviru 6. razreda glasbene šole.

3. Etuda

 • Ena melodična in ena tehnična etuda težavnostne stopnje v okviru 6. razreda glasbene šole.

Prenesi učni načrt

 

ROG

1. Lestvica

 • Durove in molove lestvice z akordi.

2. Skladba

 • Skladba težavnostne stopnje v okviru 6. razreda glasbene šole.

3. Etuda

 • Ena melodična in ena tehnična etuda težavnostne stopnje v okviru 6. razreda glasbene šole.

Prenesi učni načrt

 

TUBA in EVFONIJ

1. Lestvica

 • Durove in molove lestvice z akordi.

2. Skladba

 • Skladba težavnostne stopnje v okviru 6. razreda glasbene šole.

3. Etuda

 • Ena melodična in ena tehnična etuda težavnostne stopnje v okviru 6. razreda glasbene šole.

Prenesi učni načrt

Pri vseh instrumentih se lahko izvajajo tudi skladbe in etude višjega težavnosti in tehničnega nivoja.

Dostopnost
X