+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Koncert, na katerem se s svojimi skladbami predstavijo dijaki Konservatorija za glasbo in balet Maribor, je bil prvič izveden leta 2007. Nastal je na pobudo predstojnice oddelka za strokovno-teoretične predmete, prof. Alenke Bervar, z namenom spodbujanja ustvarjalnosti dijakov, nudenja strokovne pomoči pri nastajanju skladb in omogočanja njihovih izvedb. Poleg prof. Bervar, ki je mentorica dijakom že od vsega začetka, je bil prva tri leta njihov mentor še mag. Zeqirja Ballata, od leta 2010 mag. Robert Kamplet, leta 2017 se je omenjenima mentorjema pridružil še prof. Peter Smolič Novak.
Dijaki med šolskim letom ustvarjajo svoje skladbe. Vse skladbe so seveda zapisane, pri čemer jim pomagajo mentorji. Ob polletju se naredi izbor skladb, ki se bodo izvajale na koncertu. Izvajalci so dijaki sami, velikokrat jim priskočijo na pomoč njihovi učitelji instrumentov, lahko pa jih izvajajo tudi zunanji gostje. Pišejo za različne zasedbe, od skladb za solo inštrumente, do skladb za različne manjše in večje komorne zasedbe, pevske zbore, godalne, pihalne, harmonikarske orkestre, simfonični orkester, v zadnjem času pa tudi večja vokalno-inštrumentalna dela za simfonični orkester in mešani pevski zbor. Dijaki večinoma pišejo v »klasičnem« stilu vseh obdobij in jazz. V skladbah za večje ansamble, kjer je potrebno dirigentsko vodstvo, svoje skladbe dirigirajo sami. Seveda je za to potrebno dodatno znanje, ki ga pridobijo pri svojih mentorjih. Potrebno je poudariti, da vsa dodatna znanja, vse priprave, vaje, učenje, pridobivanje različnih veščin, ki so potrebne za nastanek skladb in njihovo izvedbo, potekajo praviloma izven šolskih učnih ur, v njihovem prostem času. Vse skladbe, ki so bile izvajane na koncertu so zbrane in urejene v vezani zbirki, ki jo ob koncu vsakega šolskega leta prejmejo dijaki komponisti.
Dijaki skladbe, ki so jih napisali za koncert dijakov komponistov, uspešno in pogosto predstavljajo in izvajajo tudi izven naše šole. Tako interdisciplinarni dijaki z njimi sodelujejo na Prešernovem natečaju na matičnih gimnazijah, kjer praviloma dobijo nagrade, različnih javnih nastopih v okviru šole ali krajev, kjer bivajo, revijah, tekmovanjih v Sloveniji, seminarjih, kot je npr. EPTA, itd. Dijaki komponisti se udeležujejo  tudi poletnih šol za mlade skladatelje v Murski Soboti, ki jo organizira Glasbena mladina Slovenije, kjer aktivno sodelujejo pri študiju kompozicije.

Ob 10. koncertu dijakov komponistov, ki je bil 11. aprila 2016 v Dvorani Union, je izšla tudi knjižica Musica noster amor.

PDF predstavitev…

Dostopnost
X