Strokovni aktivi učiteljev so oblika združevanja učiteljev posameznega predmetnega področja.  Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Cilj delovanja strokovnih aktivov je doseganje boljšega medsebojnega sodelovanja in izvajanja nalog na ravni predmetnega področja in celotnega zavoda.

Na šoli deluje 12 strokovnih aktivov in vodja dislocirane enote. Opravljajo naloge, določene z načrtom dela strokovnih aktivov (64. člen ZOFVI) in internimi pravili zavoda.

Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev, dijakov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. Člani posameznih aktivov se na sestankih dogovarjajo za enotno in kvalitetno izvajanje pouka, določajo minimalne standarde in načine za preverjanje znanja, določajo enotne kriterije ocenjevanja ter razpravljajo o didaktičnih novostih.

Delo strokovnega aktiva organizira in vodi vodja aktiva, temelji pa na letnem delovnem načrtu zavoda in samostojnosti ter iniciativnosti in ustvarjalnosti vodje in članov aktiva. Načrti strokovnih aktivov, prostorska in druga problematika so sestavni del Letnega delovnega načrta.

Strokovni aktivi in vodje:

Ime aktivaPredmetiVodjaTelefonE-pošta
Baletplesna pripravnica, baletHelena Valerija KRIEGER030/ 645 006helena.valerija.krieger@konservatorij-maribor.si
Godalaviolina, viola, violončelo, kontrabasVesna ČOBAL MARTA030/ 645 010vesna.cobal@konservatorij-maribor.si
Harmonikaharmonika, diatonična harmonikaBorut MORI030/ 645 004borut.mori@konservatorij-maribor.si
Kitara, harfakitara, harfaVojko VEŠLIGAJ040/ 297 414vojko.vesligaj@konservatorij-maribor.si
Klavirklavir, orgleLidija MALETIĆ031/ 411 775lidija.maletic@konservatorij-maribor.si
Nauk o glasbinauk o glasbi, glasbena pripravnica,
predšolska glasbena vzgoja, solfeggio
Irena JOŠT030/ 645 001irena.jost@konservatorij-maribor.si
Pihalakljunasta flavta, flavta, klarinet,
saksofon, oboa, fagot
Simona VAKE030/ 645 005simona.vake@konservatorij-maribor.si
PetjepetjeJolanda KORAT041/ 359 525jolanda.korat@konservatorij-maribor.si
Splošnoizobraževalni UMGslovenščina, matematika, angleščina,
nemščina, italijanščina,
geografija, zgodovina, biologija,
fizika, psihologija, filozofija, športna vzgoja,
likovna umetnost
Tanja BRČIĆ PETEK02/ 228 72 87tanja.brcic.petek@konservatorij-maribor.si
Strokovnoteoretični UMGsofleggio, glasbeni stavek,
zgodovina glasbe, zgodovina plesa
Robert KAMPLET robert.kamplet@konservatorij-maribor.si
TolkalatolkalaMartin BAJDE030/ 645 007martin.bajde@konservatorij-maribor.si
Trobilatrobenta, rog, pozavna, tuba, konična trobilaMatjaž DOBROVNIK030/ 645 003matjaz.dobrovnik@konservatorij-maribor.si
Dislociran oddelek Šentilj Natalija MIKIC natalija.mikic@konservatorij-maribor.si
X