+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Strokovni aktivi učiteljev so oblika združevanja učiteljev posameznega predmetnega področja.  Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Cilj delovanja strokovnih aktivov je doseganje boljšega medsebojnega sodelovanja in izvajanja nalog na ravni predmetnega področja in celotnega zavoda.

Na šoli deluje 12 strokovnih aktivov in vodja dislocirane enote. Opravljajo naloge, določene z načrtom dela strokovnih aktivov (64. člen ZOFVI) in internimi pravili zavoda.

Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev, dijakov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. Člani posameznih aktivov se na sestankih dogovarjajo za enotno in kvalitetno izvajanje pouka, določajo minimalne standarde in načine za preverjanje znanja, določajo enotne kriterije ocenjevanja ter razpravljajo o didaktičnih novostih.

Delo strokovnega aktiva organizira in vodi vodja aktiva, temelji pa na letnem delovnem načrtu zavoda in samostojnosti ter iniciativnosti in ustvarjalnosti vodje in članov aktiva. Načrti strokovnih aktivov, prostorska in druga problematika so sestavni del Letnega delovnega načrta.

Strokovni aktivi in vodje:

Ime aktiva Predmeti Vodja Telefon E-pošta
Balet plesna pripravnica, balet Helena Valerija KRIEGER 030/ 645 006 helena.valerija.krieger@konservatorij-maribor.si
Godala violina, viola, violončelo, kontrabas Vesna ČOBAL MARTA 030/ 645 010 vesna.cobal@konservatorij-maribor.si
Harmonika harmonika Borut MORI 030/ 645 004 borut.mori@konservatorij-maribor.si
Kitara, harfa kitara, harfa Vojko VEŠLIGAJ 040/ 297 414 vojko.vesligaj@konservatorij-maribor.si
Klavir klavir, orgle Lidija MALETIĆ 031/ 411 775 lidija.maletic@konservatorij-maribor.si
Nauk o glasbi nauk o glasbi, glasbena pripravnica,
predšolska glasbena vzgoja, solfeggio
Matej PODSTENŠEK 030/ 645 001 matej.podstensek@konservatorij-maribor.si
Pihala kljunasta flavta, flavta, klarinet,
saksofon, oboa, fagot
Simona VAKE KOŽELJNIK 030/ 645 005 simona.vake@konservatorij-maribor.si
Petje petje Danilo KOSTEVŠEK 031/ 381 174 danilo.kostevsek@konservatorij-maribor.si
Splošnoizobraževalni UMG slovenščina, matematika, angleščina,
nemščina, italijanščina,
geografija, zgodovina, biologija,
fizika, psihologija, filozofija, športna vzgoja,
likovna umetnost
Tanja BRČIĆ PETEK 02/ 228 72 87 tanja.brcic.petek@konservatorij-maribor.si
Strokovnoteoretični UMG sofleggio, glasbeni stavek,
zgodovina glasbe, zgodovina plesa
Robert KAMPLET 030/ 645 009 robert.kamplet@konservatorij-maribor.si
Tolkala tolkala Tajana NOVAK 030/ 645 007 tajana.novak@konservatorij-maribor.si
Trobila trobenta, rog, pozavna, tuba, konična trobila Matjaž DOBROVNIK 030/ 645 003 matjaz.dobrovnik@konservatorij-maribor.si
Jazz in zabavna glasba   Janez VOUK   janez.vouk@konservatorij-maribor.si
Dostopnost
X