+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

GLASBENA ŠOLA / BALETNA ŠOLA

UMETNIŠKA GIMNAZIJA

 • IZJAVA e-redovalnica
 • PRIJAVA dijaka na dijaško prehrano
 • VLOGA za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice
 • PRIJAVA k opravljanju preizkusa glasbene nadarjenosti
 • PRIJAVA k opravljanju preizkusa plesne nadarjenosti
 • PRIJAVA za vpis v začetni letnik srednje šole
 • IZPIS iz evidence izgubljenih maturitetnih spričeval

ZA ZAPOSLENE NA ZAVODU

 • POTNI NALOG za službeno potovanje
 • STROŠKI PREVOZA na delo in iz dela
 • VLOGA za izrabo letnega dopusta – 48. člen
 • VLOGA za odsotnost z dela – 50. člen
 • VLOGA za odsotnost dela – 53. člen
 • OBRAZEC za predloge pohval, priznanj in nagrad na GŠ/BŠ
 • OBRAZEC za predloge pohval, priznanj in nagrad na UMG
Dostopnost
X