+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Na Konservatorij za glasbo in balet Maribor (v nadaljevanju KM) se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene z Razpisom za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij.

Komisijo za preizkus, ki jo sestavljajo pedagogi KM na predlog vodij oddelkov, imenuje ravnatelj KM. Komisija je pri svojem delu in ocenjevanju samostojna. Komisija rezultate preizkusa takoj po izvršenem delu v pisni obliki odda pri svetovalni službi.

Kandidati se na uradni prijavnici k opravljanju preizkusa glasbene in plesne nadarjenosti prijavijo v roku, ki je določen v skladu z Rokovnikom za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij.

Preizkusi se opravljajo v terminu, ki je določenem v vsakoletnem Razpisu za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij in Rokovniku za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij.

PREIZKUSI NADARJENOSTI:

Preizkus modul A – glasbeni stavek je sestavljen iz dveh delov: 50 % iz solfeggia oz. nauka o glasbi in 50 % iz klavirja. Stopnja zahtevnosti preizkusa nadarjenosti ustreza pogojem iz Razpisa za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij in prenovljenih učnih načrtov. Komisija lahko po potrebi s kandidatom opravi tudi razgovor.

Kandidat uspešno opravi preizkus, če doseže:

  • Najmanj 50 % skupne ocene pri solfeggiu in najmanj 50 % skupne ocene na klavirju.

Preizkus modul B – petje, instrument je sestavljen iz dveh delov: 50 % iz solfeggia oz. nauka o glasbi in 50 % iz instrumenta oz. petja. Stopnja zahtevnosti preizkusa nadarjenosti ustreza pogojem iz Razpisa za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij in prenovljenih učnih načrtov. Komisija lahko po potrebi s kandidatom opravi tudi razgovor.

Kandidat uspešno opravi preizkus, če doseže:

  • Najmanj 50 % skupne ocene pri solfeggiu in najmanj 50 % skupne ocene na instrumentu oz. petju.

Preizkus modul A – balet je sestavljen iz baletnega treninga. . Kandidate skozi trening vodi baletni pedagog, ob tem tričlanska komisija podaja svoje ocene v 10 kategorijah. Stopnja zahtevnosti preizkusa nadarjenosti ustreza pogojem iz Razpisa za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij in prenovljenih učnih načrtov. Komisija lahko po potrebi s kandidatom opravi tudi razgovor. Kandidat je preizkus opravil v kolikor je dosegel več najmanj 50 %.

Dostopnost
X