+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

godalni orkester

O orkestru in pomenu orkestra v glasbeni šoli

Orkester in druge oblike skupinskega muziciranja na glasbeni šoli ni samo obveza, ki jo določa program, temveč pomeni nadgradnjo individualnega pouka instrumenta. Vzgaja skupinsko muziciranje, tovarištvo, sodelovanje in prispeva k razvoju osebnosti ter poglablja pri instrumentu in nauku o glasbi ter solfeggiu pridobljeno znanje. Učenci se pri orkestru in drugih oblikah skupinskega muziciranja (komorna igra) sistematično navajajo in prilagajajo načinom dela v večji skupini, spoznavajo orkestrsko literaturo, dostopno njihovemu tehničnemu znanju in poustvarjalnim sposobnostim,oblikujejo in se navajajo na zvočnost inštrumenta v odnosu do celotnega orkestra,razvijajo in poglabljajo občutek do sozvočja, razvijajo čut in smisel za vzajemno delo, delovno disciplino in odgovornost. Razvijajo odnos do različnih notnih zapisov in slogovnih opredelitev, ocenjujejo in vrednotijo skupne glasbene dosežke, se usposabljajo za morebitno kasnejše vključevanje v ljubiteljske inštrumentalne skupine in orkestre. Ob tem šolski pihalni orkester in godalni orkester na MŠ Center, pihalni in harmonikarski orkester na PŠ Lenart ter kitarski orkester na PŠ Tabor vzgajajo podmladek za pihalni, simfonični, harmonikarski in kitarski orkester umetniške gimnazije na Konservatoriju Maribor.

Dostopnost
X