www.lenart.si, 6. november 2015

Občinski svet Občine Lenart je sprejel sklep, da Zlati lenarški grb v letu 2015 prejeme Konservatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična šola Lenart. Več v prispevku.