V Cerknici je 6. aprila 2016 Zveza slovenskih glasbenih šol podelila Gerbičeve nagrade in priznanja. Zveza jih na področju glasbenega šolstva podeljuje za življenjsko delo in za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja. Gerbičevo priznanje je dobil Robert Kamplet, izjemni strokovnjak in odličen pedagog, ki s svojim delom in z močno voljo prispeva k razvoju in ugledu slovenskega glasbenega šolstva na osnovni in srednji stopnji.

213