Posnetek (27:40 – 33:40) Večera komorne glasbe iz Subotice, kjer je nastopil kvartet kitar Konservatorija Maribor (Jaka Fiedler, Staš Čakš, Katja Veronika Novak in Izidor Tojnko).