Vaje pihalnega orkestra pred koncertom bodo potekale po naslednjem urniku:

·         ponedeljek, 10. 10. 2016 ob 17.00 v Veliki dvorani,

·         sreda, 12. 10. 2016 ob 18.00 v Veliki dvorani,

·         sobota, 15. 10. 2016 ob 9.00 v Veliki dvorani.

 

Koncert bo 17. 10. 2016 v Ljubljani.

Vaje so obvezne! Za morebitni izostanek se obrnite na dirigenta Nejca Merca (nejc.merc@konservatorij-maribor.si).