DISLOCIRAN ODDELEK ŠENTILJ

Javni nastop, 8. junij 2015, Večnamenski prostor OŠ Šentilj

Delitev spričeval, 24. junij 2015, OŠ Šentilj

PODRUŽNIČNA ŠOLA TABOR

Javni nastop Rače (krajevni praznik)  15. junij 2015, Bela dvorana

Nastop za učence zaključnih razredov PŠ Tabor z oddelki, 23. junij 2015, Tabor, atrij šole

Delitev spričeval, 23. junij 2015, Tabor

PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART

Javni nastop Cerkvenjak, 3. junij 2015, Kulturni dom Cerkvenjak

Len-ART, 18. junij 2015, Dom kulture Lenart

Slavnostna podelitev spričeval, diplom in nagrad za zaključne razrede GŠ in BŠ, 23. junij 2015, Dvorana GŠ Lenart