4. 3. 2015 ob 19.00 Stara dvorana

Slovenskega narodnega gledališča Maribor

Tradicionalni koncert dijakov komponistov

11. 3. 2015 ob 19.00 Velika dvorana

Konservatorija za glasbo in balet Maribor

Koncert komornih skupin s harmoniko in

harmonikarskega orkestra iz AG Ljubljana

12. in 13. 3. 2015, celi dan, Velika in Mala dvorana

Konservatorija za glasbo in balet Maribor

Seminar za harmoniko (Borut Zagoranski)

18. 3. 2015 ob 19.00 Kazinska dvorana

Slovenskega narodnega gledališča Maribor

Koncert orkestrov glasbene šole Center in Tabor

23. 3. 2015 ob 18.00 Velika dvorana

Konservatorija za glasbo in balet Maribor

Skupni nastop dijakov umetniške gimnazije

27. 3. 2015 ob 18.00 Velika dvorana

Konservatorija za glasbo in balet Maribor

Zaključni koncert TEMSIG Maribor

30. 3. 2015 ob 18.00 Velika dvorana

Konservatorija za glasbo in balet Maribor

Tromboniada – koncert je prestavljen na kasnejši termin!