16. 1. 2015 ob 18.00 Velika dvorana
Konservatorija za glasbo in balet Maribor
Revija glasbenih šol Štajerske, Koroške in Pomurja

19. 1. 2015 ob 19.00 Dvorana Union
Ponovoletni slavnostni koncert
Pihalnega orkestra umetniške gimnazije

21. 1. 2015 ob 19.30 Velika dvorana
Konservatorija za glasbo in balet Maribor
Koncert Zuzane Niederdorfer

22. in 23. 1. 2015, celi dan, Velika dvorana
Konservatorija za glasbo in balet Maribor
Seminar za klavir, mag. art. Zuzana Niederdorfer

28. 1. 2015 ob 18.00 Velika dvorana
Konservatorija za glasbo in balet Maribor
Nastop komornih skupin GŠ – celi zavod