Večer, 15. maj 2018

V osnovnih in srednjih šolah je stalna praksa, da učitelji poučujejo tudi predmete, za katere nimajo formalne izobrazbe, a od 1. septembra to najbrž ne bo več mogoče. Več v članku.