V mesecu novembru bo v prostorih Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, v petek, 21. 11. in v soboto, 22. 11. 2014, potekal seminar za tolkala, ki ga bosta vodila prof. Jaka Strajnar in prof. Siniša Jović.
Seminar je namenjen učencem glasbenih šol, dijakom srednjih šol in študentom ter profesorjem.