Spoštovani!
V mesecu januarju bo v Veliki dvorani Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, potekal seminar za klavir, ki ga bo vodila profesorica Jasminka Stančul, ki poučuje na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

četrtek, 14. 1. 2016
09.00—13.00 seminar
13.00—15.00 odmor za kosilo
15.00—16.30 seminar
16.30—16.45 odmor
16.45—18.45 seminar

petek, 15. 1. 2016
08.30—12.15 seminar
12.15—13.30 odmor za kosilo
13.30—17.15 seminar

Seminar je namenjen učencem glasbenih šol, dijakom srednjih šol in študentom ter profesorjem. Za zunanje udeležence je možna le pasivna udeležba, kotizacije ni.
Informacijo o seminarju dobite na elektronskem naslovu lidija.maletic@konservatorij-maribor.si.