V skladu z določili Pravilnika o podeljevanju nagrade, listin, diplom in priznanj “Dr. Roman Klasinc” Konservatorija Maribor, objavljamo naslednji RAZPIS za podelitev nagrade, listin, diplom in priznanj “Dr. Roman Klasinc” Konservatorija Maribor za šolsko leto 2014/2015.