Štajer’c, 14. februar 2019

Društvo upokojencev Maribor Center je ta torek v svojih prostorih na Slomškovem trgu 5 priredilo tradicionalno proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Po pozdravnem govoru podpredsednika društva Leona Turnška je sledil bogat kulturno-umetniški program, v katerem je članica društva Rozika Močnik spregovorila o velikanih slovenske kulture, Antonu Martinu Slomšku, Rudolfu Maistru, Valentinu Vodniku, Ivanu Cankarju in Francetu Prešernu. Več v članku.