Večer, 10. marec 2022

 

Neredko se zgodi, da pomemb- no dogajanje vzpodbudi ideje, ki potem padejo na naj- plodnejša tla in tam zaživijo polno, za tradicijo, ki se kmalu zlije v desetletje. Prav slednje je osrednji glasbeni insti- tuciji v mestu ponudil projekt Mari- bor 2012 ob prevzemu naziva evropska prestolnica kulture. Več v članku.