Obveščamo vas, da v času od 21.7.2016 do 20.8.2016

vstop v šolo z dvoriščne strani ni možen.

Od 8.00 do 14.00 je vstop v šolo možen

iz Mladinske ulice.

Prav tako je v tem času prepovedano

parkiranje na dvorišču šole.

Vodstvo Konservatorija Maribor