18. novembra 2016 bo imel Pihalni orkester GŠ Center koncert v Bresternici.

V sredo, 9. november 2016 ob 18:00, v učilnici št. 60, bo potekala OBVEZNA vaja za enako zasedbo,

kot je igrala na Izmenjalnem koncertu. S seboj obvezno prinesite notno gradivo.

Za morebitni izostanek se obrnite na dirigenta Nejca Merca (nejc.merc@konservatorij-maribor.si).