SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM BO V SOBOTO, 24. novembra 2018, POTEKAL POUK PO TORKOVEM URNIKU (dodatni dan v skladu z 8. členom Pravilnika o šolskem koledarju).

Urniki po lokacijah:

MŠ Center

DO Šentilj

PŠ Tabor in DO Selnica

PŠ Lenart