GENERALKA za komponiste bo v soboto, 9. aprila 2016 v veliki dvorani, po naslednjem vrstnem redu:

1) 8:00 – Köveš
2) 8:20 – Kokol
3) 8:40 – Lorbek
4) 9:00 – Terbuc
5) 9:20 – Kučan
6) 9:40 – Keršič
7) 10:00 – Maček
8) 10:15 – Lajh
9) 11:00 – Bedekovič
10) 11:20 – Tojnko
11) 11:40 – Hunjet
12) 12:00 – Satler
13) 13:00 – Lobnik