Bliža se konec šolskega leta, zato morate vrniti vso izposojeno šolsko gradivo (učbeniki, note, knjige, DVD) najpozneje do 24. junija v šolsko knjižnico. Po tem datumu bodo poslani pisni opomini. Gradivo, ki ga še potrebujete (zaradi mature oz. drugih izpitov) ali poletno branje, lahko v dogovoru s knjižničarko začasno obdržite.

Maturanti morate vrniti vse, prav tako sprazniti in počistiti omarice ter ključe oddati v knjižnico ali v svetovalno službo.

Če ste gradivo izgubili, ste dolžni poravnati odškodnino oz. zamenjati z novim.

NOVOST!

Za šolsko leto 2016/17 uvajamo elektronsko naročanje učbenikov iz učbeniškega sklada. Vsa navodila so napisana na šolski spletni strani https://www.konservatorij-maribor.si/o-nas/knjiznica-in-svetovalna-sluzba/knjiznica (O nas –> knjižnica –> učbeniški sklad).