Skladno z Letnim delovnim načrtom bodo letni izpiti v zimskem izpitnem obdobju potekali v času od 22. do 30. januarja 2018.

 

Urnik privatnih izpitov.