Skladno z Letnim delovnim načrtom bodo letni izpiti potekali v času od 2. do 6. februarja 2015.

Vse pedagoge, ki imate kandidate za opravljanje letnega izpita v izrednem (zimskem) roku prosimo, da izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite v tajništvu ali tukaj, oddate najkasneje do 16. januarja 2015 vodjem strokovnih aktivov.

Maribor, 8. 1. 2015
Helena Meško, ravnateljica