Vaja malega godalnega orkestra v sredo, 21. oktobra 2015, odpade.