evarazdin.hr, 15. september 2019

Kantata „Carmina Burana“ njemačkog skladatelja Carla Orffa, djelo koje je praizvedeno 1937. godine u Frankfurtu na Majni, jedno je od najomiljenijih iz razdoblja 20. stoljeća, a jučer je po prvi put biti izvedeno na prostoru Varaždina i Varaždinske županije – u sklopu Dana Varaždinske županije.

Izvedba ovog djela dio je projekta „Drava nas spaja“, a njeni su nositelji Glazbena škola u Varaždinu – čiji je Varaždinska županija osnivač; zatim Konservatorij za glasbo in balet MariborChorus angelicus i Koncertni ured Varaždin. Monumentalno djelo Carla Orffa, svjetski poznatu kantatu za orkestar, zbor i solo pjevače, daroviti će učenici Glazbene škole u Varaždinu izvesti i dva dana kasnije u Slovenskom narodnom gledališću u Mariboru zajedno sa učenicima Konzervatorija iz Maribora i pjevačima varaždinskog zbora Chorus angelicus.

Več v članku.