Večer, 10. januar 2023

K številnim baletnim predstavam, ki so v decembru navduševale mariborsko publiko, lahko prištejemo Božični koncert mladih baletnih plesalcev Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Dvorano Ondine Otta Klasinc v SNG Maribor so 22. decembra napolnili ljubitelji baleta ter starši in drugi sorodniki mladih plesalcev in s tem že tradicionalno podprli prizadevanja baletnih pedagogov Konservatorija, da učencem in dijakom, ob redni vadbi v šolskih prostorih, omogočijo tudi nastop pred širšo javnostjo in jih s tem dodatno motivirajo, da vztrajajo na poti baletnega izobraževanja. Več v nadaljevanju.