www.lokalec.si, 11. marec. 2016

Glazerjevo nagrado za leto 2016 prejme Milada Kalezić, za življenjsko delo na področju gledališke umetnosti, listine pa: Jaki Jurgec, društvo likovnih umetnikov Maribor ter Konservatorij za glasbo in balet Maribor. Več v članku.