Glasna, letnik 47, št. 5, oktober – november 2016

Intervju z Janom Čizmazijo. Več v članku.