Izpiti za kandidate, ki niso vpisani v glasbeno šolo, bodo potekali med 21. in 30. januarjem 2019.

Prijave je potrebno skladno s pravili o opravljanju PRIVATNIH IZPITOV oddati v tajništvu šole najkasneje do 15. januar 2019 gospe Valentini Radovanović.

Prijavite se z izpolnjeno prijavnico za opravljanje privatnega izpita, ki jo najdete tukaj ali dobite v tajništvu Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, Maribor.

Cena za opravljanje privatnega izpita znaša:

  • instrument/balet: 54,47 €,
  • instrument in nauk o glasbi: 72,61 €.

Vse informacije o poteku izpita in obrazec (»Prijavnica k izpitu«, DZS-obr. 1,93) prejme prijavljeni kandidat po pošti.