Radio Prlek, 26. marec 2017

Intervju z maturantom, harmonikarjem, Domnom Zadravcem, ki obiskuje umetniško gimnazijo Konservatorija Maribor.