Glasna, letnik 50, številka 1, februar-april 2019

Evfonij je razmeroma mlado glasbilo. A to ne pomeni, da je novodobno odkritje. Je le končni rezultat na področju tenorskih koničnih trobil, ki sta mu v preteklosti trdne temelje tkalovala serpent in ofikleida. Več v članku.