RUŠE:

14:00 – Franc Vogrinec, Darja Zorko, Marko Mir, Matjaž Balažic, Nija ANdrojna, Karmen Hlade

15:00 –  Andrej Feguš

16:00 – Gregor Gorenšek, Janja Panzi, Vesna Perovič, Anže Palčec

17:00 – Kristina Marjanović

18:00 – Dušan Remšak

SELNICA OB DRAVI:

12:00 – Dušan Slaček

LOVRENC NA POHORJU:

11:00 – Jasmina Dobaj, Anže Palčec, Matjaž Balažic, Janez Lorber

13:00 – Beti Robič Polc

RAČE:

13:00 – Tanja Ajtnik Miškovič

15:00 – Beti Robič Polc

TABOR:

14:00 – Simona Vake, Valerija Kamplet, Dušan Slaček, Andrej Polič

14:30 – Andreja Pak, Simon Kapun

15:00 – Marko Mir

15:30 – Franci Vogrinec, Tinka Muha, Matjaž Balažic

16:00 – Zmago Barin Turica, Alojz Žel, Marjana Vajngerl, Maruše Holc Vreček, Bogdan Štabuc, Stojan Kralj, Zorica Todorovič, Blaž Mijovič

16:30 – Vlasta Bezjak

17:00 – Mateja Škafar