Iskrene čestitke Pihalnemu orkestru umetniške gimnazije,

 dirigentu, Damijanu Kolariču, solistom, Raheli Horvat Toš,        

Ajdi Pušaver, Marko Škofu, njihovi mentorici, Ani Bezjak, in    

solistki, Klari Kolarič, vsem profesorjem in gostom ter

tehnični službi za uspešno izveden

Praznični koncert popularne glasbe, ki je bil

19. decembra 2017 v Dvorani Union.

 

Vodstvo šole