Spoštovana, ga. Helena Meško!
Konservatorij za glasbo in balet

Čutim dolžnost, da se za Vaš prispevek na otvoritvi razstave ob 60 letnici načrtovanja v gozdarstvu v Mariboru posebej zahvalim. Fanta sta s svojimi inštrumenti ogrela dvorano in prisotne in za njima je po dolgem času posijalo tudi sonce.

Hvala!

Mag. Jožef Mrakič